Kuulevat lapset saavat viittoa, kuurot eivät

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina 5.5. vauvaviittomista, joita amerikkalaisen mallin mukaan on alettu käyttää suomalaisissakin perheissä. Vauvaviittomien on todettu helpottavan lapsen ja vanhempien keskinäistä ymmärrystä siinä vaiheessa, kun vauvan motoriikka ei...